Novokuznetsk

Russia

Novokuznetsk Clubs

Stadiums in Novokuznetsk

Players born in Novokuznetsk

Player Age Club
25 years FC Urartu FC Urartu
33 years Raspadskaya Raspadskaya
30 years Raspadskaya Raspadskaya
39 years
33 years Raspadskaya Raspadskaya
25 years Raspadskaya Raspadskaya
24 years Raspadskaya Raspadskaya
35 years Novokuznetsk Novokuznetsk
24 years Novokuznetsk Novokuznetsk
27 years
25 years Novokuznetsk Novokuznetsk
74 years
23 years
56 years
54 years

Managers and Coaches born in Novokuznetsk

Person Age Club
56 years

Cities near Novokuznetsk